Etkinlikler


Türkçe

      

Eğitim programı içinde temel bir yere sahip olan Türkçe, doğru anlama ve kavrama, kelime hazinesini zenginleştirme, gramer kurallarına uygun olarak  güzel konuşma yeteneklerini pekiştirmesi açısından önemlidir.