Etkinlikler


Akıl Oyunları

 Grup bilincini kavrayarak yaratıcı problem çözümüne odaklanan akıl oyunları, her öğrencinin kendi, sınırlarını tanıması, doğru planlamayı gerçekleştirmesi ve uygulaması açısından önemlidir.