Etkinlikler


Dinleme Eğitimi

İletişimde etkin dinlemenin önemine vurgu yapan dinleme eğitimi, hayatın her evresinde bireyde var olması gereken temel bir beceri ve doğru anlamanın ilk adımıdır.