Etkinlikler


Gezginler

Küreselleşen Dünyada birbirini kabul eden, savaşların olmadığı, farklılıkların zenginlik olduğuna inanan barış, hoşgörü dolu bir dünyanın oluşmasında çocuklarda farkındalık yaratarak bilincin geliştirilmesine destek sağlayan bir etkinlik türüdür.

Öncelikle kendi kültürümüzü tanıyarak yaşadığı toplumu anlaması, ardından başka kültürleri tanıyarak farklılık ve benzerlikler üzerinde anlam geliştirmesi ve böylece 21.Yüzyılın geniş vizyona sahip bireyinin yetiştirilmesinde temel olan etkinlik türüdür.