Etkinlikler


Medya Okuryazarlığı

          

   

Farklı medya araçlarının sunduğu mesajları doğru olarak okumak, anlamak, eleştirel yaklaşımla bilginin tutarlılığını tartışmak ve doğru bilinçlenmiş bireyler yetiştirmek temel amaçtır.