Etkinlikler


Sanat & Estetik

      Farklı sanat dallarında kendini ifade etme becerisi kazanan çocukların özgürce yapacağı çalışmalar, ünlü sanatçı ve sanat eserlerinin tanıtılmasını, görsel okur-yazarlığı ve bireyin estetik açıdan gelişimine destek sağlar.